Община Габрово е отличена от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Велико Търново за най-много спечелени проекти по Оперативна програма „Околна среда” в областта на екологията. Церемонията по награждаване се състоя на 4 юни 2010 г.

С грамота „Еколог на годината” е отличен началникът на отдел „Озеленяване, околна среда и чистота” инж. Ренета Кънчева. Призовете се връчват всяка година по случай 5 юни – Световният ден на околната среда.

Община Габрово е на първо място сред всички общини в северната централна част на страната. Спечелените проекти по ОП „Околна среда” са:

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” на обща стойност над 123,5 млн. лева.

Проект „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013”, чиято стойност е 369 524 лв.

Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на с. Драгановци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013” на обща стойност 319 680 лв.

Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Кметовци, община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013”, който е за 215 524 лв.

Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013” на стойност 250 344 лв.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Награждават Община Габрово в Световния ден на географските информационни системи