Община Габрово е отличена за високи постижения в прилагане на географските информационни системи (ГИС) за по-качествено електронно управление на Общината по случай 12-ия Световен ден на ГИС. Церемонията по награждаване се състоя на 17 ноември 2010 г. от 18.30 часа в Централния военен клуб в София.

По традиция Световният ден на ГИС се чества всяка година през ноември в Седмицата на географията в повече от сто страни по света. У нас на него се награждават българските личности и организации, които през изминалата година имат стратегически постижения в областта на този вид технологии.

С проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, стартирал през 2009 г., Община Габрово си постави за цел да подобри качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в областите кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Чрез въвеждането на геoбазирана информационна система се дава възможност да се оптимизира управлението на информацията и нейното адекватно разпространение по електронен път, като съвременен метод за вземане на информирани управленски и оперативни решения. Геобазираната информационна система обхваща с наличните данни територията на град Габрово и общината, но може да обработва и съхранява данни за географски неограничен обхват.

Вече дванайсет години Световният ден на ГИС у нас се организира от „ЕСРИ България” ООД. Фирмата е лидер в областта на геопространствените информационни системи в България и е единствената българска компания, която успешно реализира ГИС проекти от национален мащаб и значение.

Тази година Световният ден се проведе под патронажа на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. На събитието присъстваха още министър Нона Караджова, кметове и ръководители на държавни и частни организации.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Община Габрово – модел за управление на европейски проекти