Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков връчи на кмета Николай Сираков грамота, с която награждава Община Габрово като първа Община с електронни административни услуги, вписани в регистрите за оперативна съвместимост. Услугите са разработени по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране” на Областна администрация Плевен, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът ще бъде реализиран в 12 областни и 74 общински администрации в Северна България.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Община Габрово с награда за успешно реализиран проект по ОПАК