Награда за добра практика в осъществяване на проект по ОП „Административен капацитет” получи Община Габрово. Отличието бе връчено на зам.-кмета на Община Габрово инж. Добрин Савчев на 29 ноември 2011 г. в София, по време на годишното информационно събитие „ОПАК – Основен инструмент за провеждане на административната реформа и електронното управление. Какво постигнахме, с какво се гордеем.”

Събитието откри Валери Борисов – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В него участваха бенефициенти по ОПАК, официални гости и медии. Моника Димитрова – ръководител на Управляващия орган на ОПАК, представи напредъка и успешно реализирани проекти по програмата. Тя запозна гостите с индикативната годишна работна програма за 2012 г., както и с приоритетите за 2013 г. и следващия програмен период.

По време на събитието беше показан документалният филм „Когато проектът е успешен”, представящ шестте най-успешни проекта по ОПАК, сред които и „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”. В рамките на проекта в Община Габрово беше разработена и внедрена географска информационна система с подсистеми в областите: кадастър, устройство на територията, управление на общинската собственост. Разработени са 7 електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, както и електронен публичен регистър на общинската собственост.

Грамоти за успешно реализирани проекти получиха още Народното събрание, Прокуратурата на Република България, Община Баните – област Смолян, Националният център за информация и документация и Търговско-промишлена палата - Враца.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Община Габрово с награда за туристическа реклама