№1 / 16.01.2014

Решение №2
№2 / 16.01.2014

№3 / 16.01.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 06.02.2014 г