Във връзка с настъпващия период на цъфтене на липите, Община Габрово уведомява гражданите, че отсичането на дълготрайни декоративни дървета (в т.ч. липови) и на клони от тях в частни и общински имоти, може да става само с разрешение на Общината. Забраната е на основание чл. 28, ал. 1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Забранява се брането на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища на територията на община Габрово.

Забранява се чупенето и рязането на клони от липовите дървета.

Брането на липов цвят по високите части на дърветата трябва да се извършва със стълби, за да се избегне увреждането на дърветата.

Брането на липов цвят в частни имоти трябва да става само след декларирано съгласие от техните собственици.

За неспазване на посочените забрани и изисквания, на нарушителите ще се налагат глоби в размер до 5 000 лева за физически лица, а за юридически - имуществена санкция до 10 000 лв.