Официалният старт на Карнавала бе даден миналия понеделник, когато в зала „Възраждане“ по много атрактивен и нестандартен начин бе представена темата на майското издание „Двойници“. Обратното броене вече започна. Под надслова „Заповядайте на Карнавал във вашия квартал“ ателиетата по изкуства, създадени в рамките на проект „Габрово – индустрия за нова градска култура“, финансиран по ОПРР започват подгряващите си изяви в кварталите на Габрово.

Първата карнавална дандания, очаква жителите на квартал „Бичкиня“ на 12 април от 18 часа в  сградата на читалището. Следват квартал „Младост“ на 19 април, 20-ти – пл.“Възраждане“, и 27-ми на Етъра.

Tози документ е изготвен в рамките на проект BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово – индустрия за нова градска култура”, който се осъществя с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

             

Карнавалът свърши! Да живее Карнавалът! Карнавална дандания тази вечер в "Тера мол"