Атракции, изненади, смях и много настроение ще има през месец май в столицата на хумора и сатирата  Габрово, където хуморът освен начин на мислене е и местна индустрия. Тази година хубавите неща ще са умножени по две , тъй като темата на карнавала  е  „Двойници“. В карнавалната седмица по габровските улици ще се разминават знаменитости - двойници и оригинали, особено на 18 май, когато е карнавалното шествие под надслов „Шоуто трябва да продължи“.

Всяка година през месец май градът се превръща в открита сцена, на която се разиграват комични сюжети със световни и родни знаменитости – артисти, политици, спортисти, любими и не толкова любими лица. Всеки има възможност да участва в уличния театър, да създаде свой сюжет, в който да е главен герой, да покаже онези скрити страни от себе си, които никой не подозира, или пък да се осмели да бъде това, което цял живот е искал...

Тази година темата на карнавала –„Двойници” е особено благодатна за изяви, а между дубликатите на популярни имена се очакват и оригинали....

Подгряването за Карнавала започва месец по-рано, когато работилниците по визуални и сценични изкуства, създадени по проект „Габрово-индустрия за нова градска култура“, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., организират  празници по габровските квартали,  с които предизвестява  голямото събитие. В карнавалната седмица хумористичното изкуство просто ще блика в Габрово с поредица от концерти, театрални постановки, изложби и пърформанси. Кулминацията естествено е самото карнавално шествие, което прелива в празника на площада със специални изненади на голямата сцена, които за сега организаторите запазват в тайна.

Карнавалите по света и у нас са много, но това, което отличава габровския е истината зад маската, вицът и самоиронията, която само местните умеят да превръщат в изкуство. Карнавалът в Габрово е гарниран обилно с онова типично чувство за хумор, което те кара да се смееш и да се замисляш едновременно, а смехът често е през сълзи и до сълзи.

Едно е сигурно, през май край Янтра ще има много смях, маски, гримове, танци....и двойници. Защото шоуто трябва да продължи!

Този документ е създаден в рамките на проект  BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово-индустрия за нова градска култура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Карнавалът свърши! Да живее Карнавалът! Търсят се талантливи комедийни самодейци