Иван Христов Калчев

Роден на 03.11.1981 г. в гр. Габрово.

Завършил бакалавърска степен по специалност „Маркетинг“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Магистърска степен по специалност „Международен бизнес и мениджмънт“ от СА Д. А. Ценов, гр. Свищов.

Собственик на фирма за Независим строителен надзор.

Данни за контакт

Тел. 0898649779

e-mail: kalchev_ivan@abv.bg

Здравко Кънчев Миглена Пройнова