Завършила Българска филология и Английска филология. Главен учител в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ –  Габрово. Ръководител на екипа за работа по международни проекти в гимназията. Притежава опит в местното самоуправление като общински съветник и заместник-кмет, мандат 2003 – 2007 г.

Иван Калчев Николай Косев