Николай Иванов Косев

Телефон:                                                                          0898532881                                                   

 Е-mail:                                             nikolaykosev@abv.bg

На 37 години. Роден в Габрово. Средно образование е завършил в  ПТГ „Д-р Никола Василиади“,

Бакалавър - Философия във  ВТУ “СВ.СВ. Кирил и Методий”

Магистър - Международни икономически отношения в УНСС

Развива собствен бизнес в сферата на услугите

Миглена Пройнова