Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет Габрово

Решение № 2

Определяне поименен състав на постоянна комисия на Общински съвет Габрово по Закона за противодействие на корупцията

Решение № 3

Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбрания кмет на Община Габрово

Решение № 4

Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кметове на кметства

Решение № 5

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Габрово

Решение № 6

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 30.11.2023 г.