Проведени процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и за Окръжен съд Габрово за мандат 2024 г. – 2028 г.

Решение № 170

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 28.09.2023 г.