Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение № 110

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 29.06.2023 г.