Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение № 42

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД – Габрово

Решение № 43

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 30.03.2023 г.