Определяне на намалени цени на карти за пътуване, по основни градски линии и междуселищни автобусни линии за определени групи граждани

Решение № 22

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 23.02.2023 г.