Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение № 1

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 26.01.2023 г.