Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение № 95