Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение № 95

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 30.06.2022 г.