Община Габрово уведомява, че обученията за преброители и контрольори, които ще се включат в кампанията Преброяване 2021 ще се проведат на 2 и 3 септември.

Обученията се организират от общинските преброителни комисии и териториалните статистически бюра в зали, с достатъчно голям капацитет, за да отговарят на противоепидемичните мерки.

На всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първи етап, от 7 до 17 септември, преброяване по интернет, и втори етап, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 Възможност преброителите и контрольорите да бъдат ваксинирани срещу Ковид-19