От 20 януари /четвъртък/ 2022 г., желаещите годишни служебни бележки по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ, могат да ги получат в отдел „Статистически изследвания – Габрово“, ул. „Алеко Константинов“ 65, етаж 3, стая 302, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица, получилите доходи от Преброяване 2021 имат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2021 г. в поделенията на НАП.