Преброяване 2021 ще се проведе в условията на удължена извънредна епидемична обстановка, свързана с Ковид-19. Във връзка с осигуряването на индивидуалната защита на лицата, ангажирани в процеса на преброяване, ще бъде дадена възможност на преброителите и контрольорите да бъдат ваксинирани срещу Ковид-19.

Желанията за ваксиниране могат да бъда заявени – с две имена, телефон за връзка и предпочитание за ваксина на електронния адрес на отдел „Статистически изследвания – Габрово“ - gtsvetkov@nsi.bg или на тел.: 066 819 722.

Заявките за ваксиниране трябва да бъдат направени до 03.09.2021 г.

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 Срокът за електронното преброяване се удължава до 30 септември