Общинска преброителна комисия  - Габрово съобщава, че на сайта на Община Габрово в рубрика Преброяване 2021 е публикуван списък на одобрените преброители и контрольори за Община Габрово. Можете да го видите тук

В сайта на НСИ в рубрика Преброяване 2021 са качени образци на преброителните материали и инструкции за тяхното попълване. Виж тук

Обучението на преброителите и контрольорите ще се извърши на 25 и 27 август 2021  г. в зала "Възраждане" по график, който ще бъде допълнително оповестен.

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 Обучения за преброители и контрольори