Повторно се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.  До 27 ноември 2020 г., желаещите да подадат документи за преброители и контрольори могат да го направят чрез подаване на заявление по образец в деловодството на Община Габрово. Документите за кандидатстване са достъпни на сайта на Преброяване 2021 и на администрацията.

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври