Днес, на свое заседание, Министерският съвет на Република България прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд да започне в 0:00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването, чрез попълване на електронна преброителна карта, ще се проведе по интернет от 0:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.

Преброяването, чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата, от преброител ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021 г.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0:00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. "критичен момент на преброяването".

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващият риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021