Във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, Общинска преброителна комисия – Габрово обявява подбор на преброители, контрольори и придружители.

Изисквания към кандидатите: 

  • Да са навършили 18 години;
  • Минимална степен на завършено образование – средно образование;
  • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • Документ, удостоверяващ IBAN;
  • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Документите се приемат в административната сграда на Община Габрово на адрес: гр.Габрово, пл. „Възраждане” № 3, Център за административно обслужване, до 30.10.2020 г.

Кандидатите ще преминат задължително обучение, а с одобрените ще бъде сключен граждански договор.

Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Община Габрово в секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на страницата на Националния статистически институт.

На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021 Удължава се срокът за набиране на преброители и контрольори