04.11.2020

04.11.2020

Таблици за оценка по Приоритети
07.08.2020

Таблици за оценка по Приоритет

03.08.2020

03.08.2020

Документи за кандидатстване
03.08.2020

Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2021 година