Община Габрово открива новата конкурсна сесия на Програма „Младежки дейности „БЪДИ ПРОМЯНАТА” и кани поколението да предложи своите идеи, които да реализира в Габрово, в следните приоритети:

  1. ZДРАВОСЛОВНИ В ГАБРОВО
  2. ZЕЛЕНИ В ГАБРОВО 
  3. ZАЕТИ В ГАБРОВО

Основна цел на Програма „Младежки дейности“ на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Целева група по програмата са младежи на възраст от 15 до 29 г., които активно участват в подготовката и изпълнението на дейностите.

Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово до 31.10.2021 г.

От бюджета на Община Габрово за реализиране на Програма Младежки дейности през 2021 г. са осигурени финансови средства в размер на 25 000,00 лв.

Максимална сума за едно проектно предложение - до 5 000,00 лв.

На 11 май, от 11:00 часа, Община Габрово ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване и приоритетите за 2021 г. на програма „Младежки дейности“. Срещата ще бъде достъпна чрез платформата Jitsi Meet на следния интернет адрес: https://meet.gabrovo.bg/%D0%9E%D0%98%D0%A6 

Необходимите документи за конкурсната сесия, както и постъпилите писмено въпроси и отговори, се публикуват на сайта на Община Габрово в раздел „Младежки дейности“/ Програми и проекти/.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 31.05.2021 г. включително.

Обявление КОНКУРСНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 г.

Формуляр за кандидатстване

Договор

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

Бюджет

Таблица за оценка 1

Таблица за оценка 2

 

 

Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година