Младежките дейности подпомагат личностното, социалното и гражданско израстване на младите хора, като създават безопасно пространство за развитие на техния потенциал за придобиване на компетенции и откриване на нови възможности. Основните принципи, на които се опира са доброволното участие, толерантност, алтруизъм, адаптивност и партньорство.

Община Габрово подкрепя дейности и инициативи, чийто цели са да представят, защитават и развиват интересите и потребностите на младежката общност в града.