Младежките дейности подпомагат личностното, социалното и гражданско израстване на младите хора, като създават безопасно пространство за развитие на техния потенциал за придобиване на компетенции и откриване на нови възможности. Основните принципи, на които се опира са доброволното участие, толерантност, алтруизъм, адаптивност и партньорство.

Община Габрово подкрепя дейности и инициативи, чийто цели са да представят, защитават и развиват интересите и потребностите на младежката общност в града.


Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2018 година 91 KB
Отчет за изпълнение на Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2017 година 91 KB
Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2017 година 53 KB
Отчет за изпълнение на Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2016 година 50 KB
Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2016 година 1.12 MB
Отчет за изпълнение на Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2015 година 290 KB
Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2015 година 2.86 MB
Отчет за изпълнение на Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2014 година 2.11 MB
Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2014 година 1.33 MB
Отчет на общински годишен План на младежта на Община Габрово за 2013 година 360 KB
Общински годишен План за младежта на Община Габрово за 2013 година 1.24 MB