Единният информационен портал към Министерски съвет – www.coronavirus.bg, функционира за всички граждани и бизнеса, които търсят информация относно коронавируса.

Той събира на едно място данни за мерките срещу разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от пандемията. Порталът се обновява ежедневно и на него се публикува само официална информация, генерирана от публичните институции.

В сайта има актуални новини, въпроси и отговори, важни телефони и връзки, както и статистика за разпространението на COVID-19 у нас. Има също така полезна информация за това как да предпазим себе си и близките си.

Публикувани са мерките, прилагани от общините в условията на извънредно положение, актуалните телефони за доставка на храни и медикаменти и интерактивната карта на Националното сдружение на общините в България за общинските болници, в които са създадени условия за лечение и наблюдение на заразени с COVID-19.

В секцията „Документи“ са налични всички издадени разпоредби и нормативни актове, а в подсекция „Образци на документи“ може да се намери и бланка на декларацията за преминаване на КПП при областен град, както и анкетни карти за завръщащите се от страни с разпространение на коронавирус.

В категорията „Въпроси и отговори“ всеки може да намери отговорите на най-често задаваните въпроси във връзка с пандемията. Платформата разполага и със секция „Аз съм…“, в която са описани различни ситуации, в които могат да изпаднат гражданите, ако са – контактни лица, карантинирани, завръщащи се в страната, пътуващи извън областен град, желаещи да направят дарение и други.

Порталът е разработен от държавната фирма „Информационно обслужване“ АД и е част от Националната информационна система за борба с COVID-19, регламентирана със заповед на министъра на здравеопазването, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на компетентните институции, свързани с борбата срещу COVID-19.

Тестове за COVID 19 ГДБОП предупреждава: Фалшиви сайтове продават оборудване срещу Ковид-19