В „ДКЦ І Габрово“ ЕООД се извършват бързи антигенни тестове и се издава европейски сертификат с QR код на пациентите с отрицателни проби, който важи за пътуване в страната и чужбина и участие в мероприятия. Цената на сертификата е 25.00 лева.

В „ДКЦ І Габрово“ ЕООД се извършват PCR проби за COVID 19 – цена 90.00 лв.

Изработват се в микробиологичната  лаборатория на І база на ДКЦ І Габрово ЕООД- бул. „Трети март” № 3 в Габрово от 8.00 часа до 15.00 часа всеки работен ден.

„ДКЦ І Габрово“ ЕООД разполага с апарат за количествено изследване на антитела срещу COVID 19. Изследването се извършва в „Клинична лаборатория“ и в двете бази срещу заплащане:
- за индивидуално изследване - цена 33.00 лв.
- за колективно изследване - цена 20.00 лв.
- за медицински служители – цена 20.00 лв.