Проект – „Повишаване качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ, чрез закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане“

Финансиране  Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика (Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“)

Договор за съвместна дейност № РД04-16 от 29.07.2020 г.

Обща стойност 30 670.00 лв., от които:

 • 27 603.00 лв. – безвъзмездна финансова помощ – 90%
 • 3 067.00 лв. – собствен принос на Община Габрово – 10%

Продължителност на проекта – 1 август 2020 г. – 30 ноември 2020 г.

Описание

Проектът е за закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за потребителите на двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Габрово. Те функционират на ул. „Хризантема“ № 27 (кв. „Трендафил“) и на ул. „Мирни дни“ № 1А (кв. „Борово“) с общ капацитет от 28 места. Центровете са изградени и оборудвани през 2013 г., а услугата е разкрита през 2014 г. С оглед спецификата на целевата група и амортизацията на първоначално закупеното оборудване е необходимо модернизиране на материалната база.

ЦНСТ – ул. „Хризантема“ № 27, кв. „Трендафил“

Обща цел

Да се допринесе за устойчивото развитие на социалната услуга – резидентен тип, чрез повишаване качеството ѝ на предоставяне.

Специфични цели

 • Повишаване качеството на предоставяната социална услуга за деца и младежи с увреждания чрез подобряване на индивидуалните грижи в подкрепа на тяхната независимост и достоен живот;
 • Подобряване условията на труд и улесняване на работния процес на екипа, пряко ангажиран с предоставянето на социалната услуга, чрез осигуряване ползването на специализирано оборудване и обзавеждане;
 • Предоставяне на адекватен отговор на потребностите на целевите групи посредством осигуряване на висококачествени социални услуги.

Основна дейност

Доставка и монтаж на специализирано оборудване и обзавеждане за ЦНСТ на ул. „Хризантема“ № 27 (застроена площ от 510,98 м2) и за ЦНСТ на ул. „Мирни дни“ № 1А (застроена площ от 546,52 м2). Включени са:

 • електрически лифтер – 1 бр.;
 • пасивен антидекубитален дюшек – 1 бр.;
 • басейн за психомоторика – 2 бр.;
 • инвалидни колички за деца/младежи с увреждания „Тротер“, „Омбрело“ – 2 бр.;
 • проходилка за деца и възрастни с увреждания + аксесоари – 2 бр.;
 • терапевтичен стол за деца/младежи с увреждания „Нук“ – 2 бр.;
 • детска кошара за игра – 2 бр.;
 • фотьойл за релакс – 3 бр.;
 • антидекубитална възглавница – 1 бр.;
 • пералня – 2 бр.;
 • сушилня – 2 бр.;
 • фурна за вграждане – 1 бр.

ЦНСТ – ул. „Мирни дни“ № 1А, кв. „Борово“

Резултати и положителни ефекти

 • Подобрена материална база в социалната инфраструктура;
 • Повишено качество на предоставяната услуга „ЦНСТ за деца и младежи с увреждания“;
 • Осигурена устойчивост на предоставяните социални услуги;
 • Подобрена цялостна обстановка съобразно нуждите на потребителите;
 • Мотивиран и насърчен персонал чрез осигуряване на съвременна работна среда;
 • Повишена обществена чувствителност към проблемите на хората с увреждания. 

Публикации

Центровете за деца и младежи с увреждания са преоборудвани

Фонд „Социална закрила“ финансира проект за оборудване на ЦНСТ в Габрово