С проект за специализирано оборудване за центровете от семеен тип за деца и младежи с увреждания в кварталите „Борово“ и „Трендафил“ кандидатства Община Габрово. Искането за финансиране е депозирано пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Планираният общ бюджет е 40 000 лв., от тях 4 000 лв. са средства на Община Габрово. Прогнозният срок за изпълнение на дейностите е шест месеца.

Идеята е да се подмени амортизираното оборудване в двата центъра. Потребителите се нуждаят от специфични уреди за рехабилитация и подпомагане на техните нужди.

Предвидено е да бъдат закупени терапевтични столове, вертикализатори, инвалидни колички, басейни за психомоторика, модули за подобряване на двигателната активност, кухненско обзавеждане, дюшеци и други технически средства.

Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) са изградени по европейски проект през 2013 г., а услугата стартира от 2014 г. Грижата обхваща деца и младежи на възраст от 7 до 35 години с физически и умствени увреждания.

Към момента в двете къщи са настанени общо 19 момичета и момчета, за които се грижи персонал от 29 специалисти. Услугата е 24-часова с общ капацитет от 28 места. Финансира се като делегирана държавна дейност и чрез местните приходи.

Разглеждането и оценяването на проектите по Фонд „Социална закрила“ се извършва на конкурентен принцип в два етапа.