Допуска се пътуването на граждани на Турция и Република Северна Македония транзитно през територията на Република България с цел завръщането им в държавата, в която живеят и пребивават:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-145.pdf

Тестове за COVID 19 Порталът Coronavirus.bg – всичко важно на едно място