Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ – второ четене

Решение 41

Приложение №1