Практиката „Система за управление на ИТ процесите в Община Габрово“ зае трето място в категория „Технологични решения за открито управление“ на конкурса за добрите практики в държавната администрация за 2019 г.

Годишното издание на конкурса се организира от Института по публична администрация (ИПА). На официална церемония, която се състоя на 13 декември 2019 г. в София, изпълнителният директор на ИПА Павел Иванов връчи наградата на началника на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ инж. Павлина Христова.

Награди бяха раздадени и в категориите „Управление на хората“ и „Социална отговорност“, като в последната са заявени най-много положителни практики – 24. Общо четиридесет проекта са участвали в надпреварата.

Практиката на Община Габрово представя внедряването на интегрирана система за управление на информационните и комуникационните процеси. Основната цел на решението е да гарантира непрекъсваемост на работния режим в администрацията, сигурност и стабилност на процесите, пестене на ресурсите, повишаване на качеството и достъпността до услугите за гражданите и бизнеса.   

В обновената ИТ инфраструктура на Община Габрово са разработени няколко електронни системи, изградени на базата на свободен софтуер и безплатни компоненти. Създаден е вътрешен портал за нуждите на администрацията. Той включва модул за проследяване и обработка на заявките, система за мониторинг на критични устройства и процеси, както и портал за управление на качеството и сигурността на информацията. Системата има отношение с всички сектори и е достъпна за всички служители.

В категорията „Технологични решения за добро управление“  бяха присъдени две първи места – на Централното координационно звено към Министерски съвет за практиката „Електронни услуги за кандидати и бенефициенти – ИСУН 2020“ и на Националната агенция за професионално образование и обучение за нов модул за проверка на свидетелства за професионална квалификация. Втора награда получи дирекция „Информационни и комуникационни системи“ към Министерството на вътрешните работи за „Интегриране на системите за сигурност на МВР“.

На трето място, освен Община Габрово, отличия получиха Националният център за информация и документация за изграждане на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове и Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ с практиката „Технологични решения за ефективно  управление на одитната дейност“.

Всички проекти, участвали в конкурса, ще бъдат публикувани от ИПА в сборник с добри практики.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. МОН награди Габрово за изпълнение на проекти по „Хоризонт 2020“