Избор на председател на Общински съвет - Габрово по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА

Решение 1

Приложение №1