Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 177

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 13 от 29.08.2019 г.