Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “Корпорация развитие” КДА

Решение 144

Приложение №1