Удължаване на срока за подаване на документи по открити процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово 

Решение 143