Представяне на конкретните мерки, предприети от компетентните институции и Кмета на Община Габрово, във връзка със създалата се извънредна ситуация в гр. Габрово

Решение 67

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 5 от 25.04.2019 г.