Представяне на конкретните мерки, предприети от компетентните институции и Кмета на Община Габрово, във връзка със създалата се извънредна ситуация в гр. Габрово

Решение 67

Приложение №1