В конкурсната процедура с проектни предложения участваха:

 1. НЧ "Христо Смирненски 1949" - проект "IMPROV";
 2. Фондация "БИБИН" - проект, включващ създаване на три видеоклипа, представящи Община Габрово, вкл. за онлайн тв канал "Габрово онлайн ТВ";
 3. Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово  - проект „Дестинация Успех. П.К. 5300“;
 4. Сдружение "ИМКА" - проект "Опознай и избери";
 5. Сдружение "Артерия" - проект „Изкуство за памет“;
 6. НЧ "Зора-1872" кв. Нова Махала – Второ издание на конкурс за детско творчество "Аз, моето семейство, моят град";
 7. Национална Априловска гимназия - проект "Гласът на нашите сърца";
 8. Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" – проект „Кампания за образование и социализация на младежи, ориентирани към доброволчеството и развитие на устойчив мениджмънт – КОСМОДРУМ“;
 9. Сдружение "Мечти и отбори България" - проект "Аз съм, защото ние сме";
 10. Сдружение "Социален диалог 2001" - проект "Активни днес за успешно утре";
 11. НЧ "Светлина 1927" с. Жълтеж - проект "Здрави, силни и активни в унисон с природата";
 12. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - проект "Заедно в делници и празници";
 13. Областен съвет на БЧК- Габрово - проект "Изкуството на доброволчеството - заедно в идеята за промяна на ценностите сред младите хора";
 14. Сдружение "Днес и утре" - проект "От апатия към активни, млади граждани в местната общност".

Допуснати и класирани бяха осем проекта:

 1. НЧ "Христо Смирненски 1949" - проект "IMPROV";
 2. Национална Априловска гимназия - проект "Гласът на нашите сърца"
 3. Сдружение "ИМКА" - проект "Опознай и избери";
 4. НЧ "Светлина 1927" с. Жълтеж - проект "Здрави, силни и активни в унисон с природата";
 5. Сдружение "Социален диалог 2001" - проект "Активни днес за успешно утре";
 6. Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово    - проект „Дестинация Успех. П.К. 5300“;
 7. Сдружение "Днес и утре" - проект "От апатия към активни, млади граждани в местната общност";
 8. Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" – проект „Кампания за образование и социализация на младежи, ориентирани към доброволчеството и развитие на устойчив мениджмънт – КОСМОДРУМ“.

Финансирането от бюджета на Община Габрово на Програма Младежки дейности е в размер на 20 000 лева.

Накратко заложените дейности в проектните предложения на организациите, с които бяха сключени договори:

1. НЧ "Христо Смирненски 1949" - проект "IMPROV"- сформиране на студия за импровизационен театър с участие на 15 младежи – с преминаване на няколко базисни обучения. Това, което ще се  извършва на сцената, се създава в момента, без употребата на предварително подготвен сценарий. Предвидени са  представления - в салона на читалището и в габровски училища. Реализирането на дейностите, заложени в проекта, ще осигури възможност за развитие на студио "IMPROV" и устойчивост на проекта.

2. Национална Априловска гимназия - проект "Гласът на нашите сърца" -проектът предвижда записване и безплатно разпространение на дискове с текстове и есета, написани от ученици на НАГ, публикувани в хуманитарния сборник "Денница", представящ техните научни и творчески търсения. Запис на фолклорни песни, изпълнени от училищен хор към НАГ. Дисковете ще бъдат подарени на институции, работещи с деца и младежи. Проектното предложение предоставя уникална възможност за осъществяването  на албум с изпълнения на учениците от камерен училищен хор към НАГ, както и албум с озвучени текстове от хуманитарния сборник „Денница“. Целта е чрез изкуството да се постигне подобряване статуса на деца и младежи в равностойно и неравностойно положение; деца със специални образователни потребности; деца, лишени от родителска грижа; деца с физически увреждания, чрез свободен достъп до творчески продукти, създадени от младежи за младежи; подобряване на социалното приобщаване, което ще стимулира търсенето и контакта с произведения на изкуството; създаване у децата потребност да виждат света чрез красивото, да развият способностите си и да се справят с предизвикателствата на живота.

3. Сдружение "ИМКА" - проект "Опознай и избери"- възможност на младите хора да се запознаят с дейността на различни местни организации и институции, да придобият опит и умения за ориентиране в професионална среда, както и да повишат познанията си за различни професии. Партньори по проекта са: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ в частност Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/ и Габровска Търговско промишлена палата и ЕИЦ „Европа директно”. Участващите младежи преминават през предварително разработени маршрути, като се запознават с месторазположението и дейността на различни местни организации и институции, предоставящи работни места на територията на общината и възможност за придобиване на минимален опит при пребиваване в реална работна среда.

Популяризиране на проекта и документиране на добри практики по време на реализация му чрез консултации, обучения, доброволен стаж и опознавателна игра, са предпоставка за устойчивост на резултатите и въздействията, както и осигуряване на условия за ефективна комуникация между младите хора и представителите на различни организации, непосредствено общуване с работодателите, активизиране и мотивиране на младите хора за поемане на отговорности за своето личностно развитие.

4. НЧ "Светлина 1927" с. Жълтеш – проект "Здрави, силни и активни в унисон с природата" - по иновативен начин се промотира здравословния начин на живот, зависимостта от природата и физическата активност сред младите хора. Дейностите на територията на с. Жълтеш включват: почистване на игрището и района около него, съвместно с младежите, очертаване на игрището, боядисване на вратите, монтиране на баскетболно табло, демонстрация на играта ръгби, недбол и разучаването на автентични народни хора. Организиране на двустранни срещи между младежите от с. Жълтеж и отбора по ръгби.

Изпълнението на проекта е възможност за стимулиране на младите хора да изберат здравословен начин на живот, да са креативни и разчупят установения начин на живот; подпомагане на правилна ориентация към физическа активност чрез среща със спортисти и треньори; възпитание на любов към природата; запознаване с местния фолклор.

 В проекта ще участват младежи от с. Жълтеш и младежи от ръгби клуб” ЯНТРА” гр. Габрово.

5. Сдружение "Социален диалог 2001" – проект "Активни днес за успешно утре"- мотивиране на младите хора да изградят активна гражданска позиция по значими обществени проблеми, насърчаване здравословния начин на живот, като алтернатива на рисковото поведение и развиване на доброволчеството сред младежта. Заложените дейности в проекта съчетават обучения с екстремни спортни занимания и екоинициативи, които ще се състоят сред природата на м. Узана и яз. Синкевица. Те включват:

 • на м. Узана – 4-дневни занимания (на палатки), обучение - развиване на социални умения за здравословен начин на живот; гражданско самосъзнание, гражданска позиция  и алтернативни спортове - скално катерене, планинско ориентиране и екология
 •  яз. Синкевица – 3-дневни занимания, обучението обхваща следните модули: доброволчество, история на доброволчеството, дикусия с доброволци от клуб „Компас“.  Обучение - практикуване и състезание с каяци и екология.
 • „Двама в лодката“ – дейност в рамките на една седмица – спортно мероприятие с обществен и забавен характер.

6. Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово     - проект „Дестинация Успех. П.К. 5300“ – представяне чрез интервюта на 20 успешни предприемачи от Габрово и техния бизнес. Проектът ще създаде изключително ценен видеоархив, една нова видео „Книга на габровската индустрия“ от ХХІ в., достъпна онлайн в уебсайт. Интервютата ще бъдат отпечатани и в специално информационно издание.

 Чрез историите на успешни габровски предприемачи, проектът „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ цели да се популяризират добрите практики на съвременния бизнес в Габрово. Основният фокус ще бъде върху предизвикателствата, уроците, поуките, ефективните практики да създаваш бизнес днес в Габрово.

Партньори на проекта са Националната Априловска гимназия и информационният сайт Габрово Daily.

Интервютата с габровски предприемачи ще бъдат правени от ученици от Националната Априловска гимназия, изучаващи журналистика. Участващите в проекта младежи ще се запознаят с най-големите производства и възможностите за трудова реализация в Габрово. Досегът с най-успешните предприемачи ще стимулира предприемачеството и инициативността на младите хора в Габрово.

В годината, когато се отбелязва 155-ата годишнина от обявяването на Габрово за град, проектът „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ ще изгради един мост на приемственост между индустриалното минало на Българския Манчестър и съвременния му бизнес облик.

По време изпълнение и реализиране на дейностите, заложени в проектните предложения, Общинска администрация ще приложи система за мониторинг и контрол,  за проследяване в детайли планираните събития и инициативи, резултатите при постигане на целите, както и ефективността при изразходване на финансовите средства.

Документи за конкурсната сесия

/files/16.02.15.zip
Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2016 година