Стартира конкурсната процедура за набиране на проектни предложения по Програма Младежки дейности, финансирани от бюджета на Община Габрово за 2016 година. Ще се подкрепят проекти, които са ориентирани към следните приоритети:

  • Приоритет 1 Организиране и провеждане на младежко събитие на територията на община Габрово, включващо атрактивни и иновативни дейности, реализирани от представители на младежката общност.

Проектите по този приоритет трябва да са насочени към организиране на събития, осигуряващи възможност за участие и изява на способности, креативност и таланти на младите хора в общината.

  • Приоритет 2 Подкрепа на младежки инициативи и кампании, посветени на значими за младите хора каузи.

Проектите по този приоритет трябва да са насочени към подкрепа на младежки прояви, предлагащи възможности за решаване на значими за общността проблеми. Дейностите следва да създават условия за включване, гражданска и социална ангажираност на младежите в обществения живот и да са ориентирани към значими за тях каузи.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 21.04.2016 г. включително.

Пълният комплект документи за изготвяне на проектни предложения по Програма Младежки дейности, може да намерите на посочения линк www.gabrovo.bg/bg/article/4101

Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2022 година Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2018 година