Вземане на Решениe по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

Решение 152

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 30.08.2018 г.