Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение 127

Приложение №1