Проектното предложение „Под стряхата край Янтра” е на обща стойност 3 525 лв., 2 000 лв. от които предоставя Община Габрово, а 1 525 лв. са принос на бенефициента. Партньори на габровската регионална библиотека са сдружение „ИМКА – Габрово“ и издателство „Екс-Прес“ – Габрово. Основната цел на проекта е да популяризира живота и творчеството на съвременните местни творци и техните произведения чрез събития и инициативи, представящи значимостта на писменото културно-историческо наследство в региона.

Проектът включва отпечатването на антология, необходимо издание за местните съвременни творци. Ръкописът „Стряха над Янтра - II”, съставен от габровския поет, писател и книгоиздател Минчо Г. Минчев, представлява сборник от кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография. Изданието ще има справочна и информационна стойност и ще бъде ценно помагало при проучването на литературната история на Габрово. Потребителите ще имат възможност да се запознаят с информация и текстове, неизвестни до момента.

Целият период на изпълнение на проекта, 15 май – 15 октомври 2018 г., ще е съпътстван от различни инициативи на библиотеката. Част от тях са среща-разговор с някои от авторите, включени в антологията и литературно четене на техни творби, образователна игра „Творчеството е пътят!”, свързана с личната и творческата биография на някои от включените писатели, представяне на антологията пред общността.

Съботните евъргрийни се завръщат Домът на хумора и сатирата представя непознатото творчество на Тодор Цонев