Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 85

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 86

Приложение №1