Дейности, за които е необходима помощ:

  • провеждане на ателие „Готварство“;
  • провеждане на ателие „Градинарство“;
  • придружаване на децата на разходки сред природата с цел наблюдение на природните промени при смяна на сезоните;
  • подпомагане на екипа на центъра при обучение на децата как да пресичат улицата, как да разпознават пътните знаци, как да разпознават парите и да пазаруват сами;
  • провеждане на спортни и свободни игри;
  • участие в театрални драматизации;
  • помощ при изработване на сувенири.

        

Информация за социалната услуга:

адрес: гр. Габрово, бул. “Трети март” № 5

тел: 066 882 040

работно време: 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък. 

e-mail: gddp@abv.bg

web - site: http://www.fgdu.info

Дневен център за деца с увреждания е социална услуга в общността, свързана със задоволяване на ежедневни здравни и рехабилитационни потребности на деца с увреждания. Центърът е с капацитет 40 места. Потребители на услугата са деца до 18 години с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени.

В Центъра работи екип от специалисти, включващ рехабилитатори, кинезитерапевт, социален работник, медицинска сестра, специален педагог, психолози и логопед.