КОНТАКТИ С ЕКИПА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ ОБЩИНА ГАБРОВО

Габриела Йосифова

Тел. 066 809 818

Златка Калинова

Тел. 066 809 818

Татяна  Миразчиева

Тел. 066 818 370