Желаете да се присъедините към доброволческия екип на Центъра?

Попълнете заявление за кандидатстване и придружаващите го формуляр за кандидатстване и декларации за съгласие и поверителност (образец 1, образец 2, образец 3 и образец 4), като:

С декларация образец 1 Вие давате съгласието си материали и информация, свързани с дейности и събития по доброволческата Ви дейност към Център за работа с доброволци, да бъдат използвани от Община Габрово с цел популяризиране дейността на Центъра, организиране на събития, кампании и отчети.

С декларация образец 2 родителите на непълнолетните кандидат-доброволци изразяват съгласието си за участие на техните деца в Центъра за работа с доброволци.

С декларация образец 3 родителите на непълнолетните доброволци изразяват съгласието си материали и информация, свързани с дейности и събития от доброволческата дейност на децата им към Центъра за работа с доброволци, да бъдат използвани от Община Габрово с цел популяризиране дейността на Центъра, организиране на събития, кампании и отчети.

Декларация образец 4 е декларация за поверителност.

Попълнените документи може да изпратите на имейл: dobrovolci@gabrovo.bg или да ги подадете в Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Деловодство.