Адрес: гр. Габрово, бул. “Трети март” № 5

Тел: 066 882 040

Директор: Светла Григорова

Работно време: 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък. 

E-mail: gddp@abv.bg

Web - site: http://www.fgdu.info

Дневен център за деца и младежи с увреждания е социална услуга в общността, свързана със задоволяване на ежедневни здравни и рехабилитационни потребности на деца и младежи с увреждания. Центърът е с капацитет 40 места. Потребители на услугата са деца и младежи с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени.

В Центъра работи екип от специалисти, включващ рехабилитатори,кинезитерапевт, социален работник, медицинска сестра, специален педагог, психолози и логопед.

В социалната услуга се предоставят следните дейности:

  • Рехабилитация и физиотерапия на потребителите;
  • Психологична интервенция - фамилна и индивидуална психотерапия;
  • Логопедични занимания;
  • Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;  
  • Свободни дейности - рисуване, занимателни игри, екскурзии и други;
  • Работа с родители – организиране и провеждане на групови срещи с родители;
  • „Монтесори” терапия – разширяване културата на децата/младежите, дейности от ежедневието и  самообслужването и други;
  • Сензорна терапия.

                         

В Центъра са създадени условия за корекционно-компенсаторна работа с децата и младежите за придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние на потребителите. Подкрепя се социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. По преценка и желание на семейството, потребителя може да посещава заведението целодневно или почасово. Центърът разполага с организиран транспорт за потребителите на услугата.

                         

Родителите на децата и младежите с увреждания, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“ .

Потребителитe на социалната услуга, до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, не заплащат такса.

Дневният  център за деца и младежи с увреждания се управлява от Фондация „Грижи за деца с увреждания” съгласно сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга.

 

 

Център за обществена подкрепа Дневен център за пълнолетни лица с увреждания