Подкрепете нашата кауза "Къщички за книги  - Книги за къщички", като дарите избрана от вас книга, с която ще се попълнят къщичките за книги, разположени на детските площадки и парковете в Габрово. 

За повече информация:

facebook: Център За Работа с Доброволци Към Община Габрово

e-mail: dobrovolci@gabrovo.bg

или в Информационния център на Община Габрово